Wat is een warmtepomp?

Wat is een warmtepomp?

U bent op zoek naar een warmtepomp? Maar wat is een warmtepomp nu precies? Simpel gezegd is een warmtepomp een koelkast, maar dan omgekeerd. Bij een koelkast wordt er aan de binnenkant warmte aan de lucht onttrokken en wordt deze warme lucht via een rooster naar buiten afgevoerd. Alleen de koele lucht blijft dus binnen. Een warmtepomp werkt in principe hetzelfde, alleen zorgt de warmtepomp er juist voor dat uw woning wordt verwarmd, door ergens anders de energie van te onttrekken. Met een warmtepomp is het zelfs mogelijk om op de warmere dagen ruimtes passief of actief te koelen.


Verschillende types

Er zijn verschillende soorten warmtepompen op de markt. Zo zijn er warmtepompen die in combinatie met een cv-ketel gebruikt worden en zijn er warmtepompen die volledig elektrisch werken en waarmee u uw woning gasloos kunt gaan verwarmen.

Hybride warmtepomp

Een hybride warmtepomp is een combinatie van een cv-ketel en  een warmtepomp. Deze variant is interessant indien u uw gasverbruik wilt verlagen, zonder een grote verbouwing. Het grootste deel van het jaar zorgt de warmtepomp voor het verwarmen van het huis. Alleen op zeer koude dagen springt de cv-ketel bij. Ook voor het verwarmen van tapwater wordt de cv-ketel gebruikt. Het grote voordeel van een hybride systeem is dat deze naast uw huidige cv-ketel kan worden geplaatst, waardoor er weinig technische aanpassingen aan de woning gedaan hoeven te worden. Dit zorgt ervoor dat de kosten van deze warmtepomp lager liggen dan de kosten van volledige elektrische warmtepompen.Naast de  hybride warmtepompen  zijn er ook warmtepompen die volledig elektrisch (all-electric) zijn. Met dit type warmtepomp kunt u uw woning gasloos verwarmen en tevens zorgt deze warmtepomp voor warm tapwater.

Lucht/lucht warmtepomp

De lucht/lucht warmtepomp wint warmte uit de buitenlucht.  Het buitendeel haalt de warmte uit de buitenlucht en draagt deze over aan het in het systeem aanwezige koelmiddel. Het binnendeel haalt de warmte uit het koelmiddel en geeft deze af aan de binnenlucht. Hiermee wordt vervolgens door middel van één (of meerdere) plafond- en/ of wandunits de ruimte(s) verwarmd. Bij extreem koud weer kan soms elektrische bijverwarming nodig zijn. Dit type warmtepomp kan ook als airco worden ingezet om ruimtes te koelen. Vele nieuwe aircosystemen zijn dan ook eigenlijk lucht/lucht warmtepompen.

Lucht/water warmtepomp

Ook een lucht/water warmtepomp haalt zijn energie uit de buitenlucht. In tegenstelling tot de lucht/lucht variant geeft het binnendeel de warmte af aan het op water gebaseerde afgiftesysteem (zoals radiatoren) in uw woning. Dit afgiftesysteem bestaat vaak uit vloerverwarming of lage temperatuur radiatoren. Zelfs bij temperaturen tot -25 haalt dit systeem warmte uit de buitenlucht.  Tevens is het mogelijk om met dit systeem te koelen.

Bodem/water warmtepomp (brine)

Bij een bodem/water warmtepomp wordt de warmte gewonnen via een buizensysteem dat in de bodem geplaatst is. Dit gesloten systeem bevat een koelvloeistof die de warmte uit de grond overneemt. Deze onttrokken bodem warmte wordt omgezet in een hogere temperatuur, waarmee de woning en tapwater verwarmd kunnen worden. Ook met dit systeem is het mogelijk om de woning passief (d.m.v. de bodem en niet door actief de warmtepomp te laten draaien ) te koelen. Door het aanleggen van een bodembron, ligt de investering voor dit type warmtepomp hoger dan bij andere varianten. Het voordeel van een bodem/water warmtepomp is dat het rendement bij dit type warmtepomp het hoogst ligt. Een nadeel is dat de bron op diepte geboord moet worden. Hierbij moet de beschikbare bodem wel geschikt zijn zodat voldoende warmte kan worden onttrokken.

Water/water warmtepomp (grondwater)

Een water/water warmtepomp haalt zijn warmte uit het grondwater. Hiervoor heeft u twee putten in de omgeving van uw woning nodig: één pompput en één retourput. Het water wordt uit de pompput omhoog gepompt naar de warmtepomp. In de warmtepomp wordt de warmte uit het water gehaald en het afgekoelde water wordt naar  de retourput teruggeleid. De warmte uit het water wordt vervolgens gebruikt voor het verwarmen van de woning en het eventueel verwarmen van het tapwater. Het is tevens mogelijk om met dit systeem uw woning passief te koelen. Dit type installatie is voornamelijk geschikt voor het verwarmen van een aantal woningen of een kantoorgebouw.