Ubbink - Header

Ubbink

Ubbink werkt aan oplossingen voor energie efficiency en een goed binnenklimaat voor gebouwen, met de klant als uitgangspunt. Ubbink zoekt continu naar slimme innovaties, gericht op verwerkersgemak. Oplossingen binnen de categorieën rookgasafvoer, ventilatie, luchtdicht en waterdicht bouwen vormen de basis van onze productportefeuille.

Concentrische rookgasafvoeren

Ter bevordering van de veiligheid, adviseert de vereniging van rookgasafvoerfabrikanten Rogafa om voortaan te kiezen voor concentrische rookgasafvoeren voor nieuwbouw én bij renovatie. In de meeste landen om ons heen is concentrisch al een verplichting. Een concentrisch kanaal bestaat uit een pijp-in-pijp-constructie wat een extra veiligheidsvangnet vormt. Parallelle en concentrische systemen zijn allebei veilig, mits ze zijn geïnstalleerd volgens de voorschriften. Concentrische systemen bieden echter een extra vangnet.  Ubbink heeft in bovenstaande problematiek haar verantwoordelijkheid genomen en het UbiFit Concentrisch Push-Fit systeem ontwikkeld. Omdat de prijs geen issue mag zijn bij veiligheid, kost het concentrische systeem net zo veel als een enkelwandig systeem.

Ruimte ventilatie

Ventilatie is onmisbaar; Ubbink weet hoe belangrijk ventileren is voor de gezondheid van mensen. Ventileren is het vervangen van binnenlucht door buitenlucht. Het doel is verversing van de binnenlucht, zodat ruimten binnen een gebouw geschikt zijn voor het verblijf van personen en andere levende wezens en er geen aantasting ontstaat van het gebouw, bijvoorbeeld door het ontstaan van schimmels na oppervlaktecondensatie.

Binnenlucht wordt minder bruikbaar doordat personen een deel van de aanwezige zuurstof gebruiken, waardoor het zuurstofgehalte afneemt en het gehalte aan koolstofdioxide (CO2) toeneemt. Bovendien raakt de binnenlucht vervuild door vochtproductie binnen een woning: persoonlijke verzorging (douche en bad), het wassen en drogen van kleding en het koken zijn belangrijke vochtbronnen.
Ubbink biedt een aantal systeemoplossingen die zorgdragen voor voldoende ventilatie. Ubbink is lid van de VLA (Vereniging Luchttechnische Apparaten) en van Natuvent (Natuurlijke ventilatie).

Luchtdicht bouwen

Er zijn diverse goede redenen om luchtdicht te bouwen. De belangrijkste reden is energiebesparing. Het streven naar toepasbare vormen van energiebesparing is een absolute must. Woningen worden tegenwoordig beoordeeld op hun energielabel. Goede luchtdichtheid bij nieuwbouw wordt gehonoreerd in de energieprestatie berekening.

Advies op maat

Heeft u een vraag of wilt een vrijblijvend advies van een ervaren installateur. Neem dan direct contact op met een InstalCenter vestiging.