Actievoorwaarden hybride campagne '23/24

Dit is een actie van InstalCenter. Op deze actie zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Inhoud van de actie: Bij aankoop van een hybride warmtepomp in de actieperiode, krijgt u de eerste onderhoudsbeurt op de hybride warmtepomp en cv-ketel (twv € 295,-) gratis. Deze eerste onderhoudsbeurt is gratis in combinatie met een Zeker Plus onderhoudsabonnement. 
 2. De actieperiode loopt van 1 november 2023 tot en met 31 maart 2024.
 3. Deze actie geldt op de eerste onderhoudsbeurt van een nieuw geplaatste hybride warmtepomp in combinatie met een cv-/combiketel.
 4. De actie is geldig in combinatie met een InstalCenter Zeker Plus abonnementsvorm.
 5. De actie geldt niet voor toestellen waarvoor al een Service- & Onderhoudsabonnement is afgesloten.
 6. De aanmelding moet binnen de actieperiode plaats vinden en geldt alleen wanneer de leveringsovereenkomst niet wordt geannuleerd tijdens de bedenktijd van 14 kalenderdagen.
 7. Bij de inspectie checken wij onder andere of het gekozen abonnement ook daadwerkelijk bij het toestel past en of onze servicemonteur alle werkzaamheden aan het toestel veilig en volgens de geldende wet- en regelgeving kan uitvoeren.
 8. De cv-ketelinspectie en het eerste onderhoud zal in totaal maximaal 60 minuten in beslag nemen. Als de inspectie en het onderhoud langer dan 60 minuten duurt, bijvoorbeeld door storingen of reparaties dan wordt voor de tijd na deze 60 minuten arbeidsloon in rekening gebracht.
 9. Alle benodigde materialen voor het onderhoud en reparaties aan het toestel worden achteraf in rekening gebracht.
 10. Wanneer het toestel niet in onderhoud wordt genomen door InstalCenter, bijvoorbeeld vanwege de slechte staat waarin het toestel verkeert of een rookgasafvoer die niet aan de veiligheidsvoorschriften voldoet, dan worden er voorrijkosten in rekening gebracht.
 11. Bij het afsluiten van het abonnement dient het toestel naar behoren te functioneren. De actie is niet geldig wanneer er op het moment van aanvang van de inspectiebeurt het toestel al een storing heeft.
 12. Mocht uit de eerste inspectie blijken dat er sprake is van reparaties of storing, dan brengen we in overleg het toestel direct in goede staat. De arbeidsuren en materiaalkosten worden in geval van reparaties of storing apart in rekening gebracht, ongeacht de gekozen abonnementsvorm.
 13. Bij het afsluiten van het abonnement zijn de algemene voorwaarden service- & onderhoud van InstalCenter van toepassing.
 14. De actie is niet geldig i.c.m. andere acties, tenzij anders vermeld.
 15. InstalCenter behoudt zich het recht voor deze actie zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen in te trekken of te wijzigen (dit heeft geen gevolgen voor reeds gesloten overeenkomsten die voor de intrekking of wijziging van de actie zijn afgesloten). In deze gevallen kan geen aanspraak worden gemaakt op enige (schade)vergoeding.
 16. Door deelname aan deze actie verklaart u akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

 

Storing? Bel direct.

InstalCenter staat voor goede en snelle hulp bij storingen.